Goeie kaart, vlotte bediening en ruime keuze in (speciaal) bieren.